ul. Oboźna 11B Kraków

Inwestycja z pozwoleniem na użytkowanie

ul. Oboźna 11B Kraków

Inwestycja z pozwoleniem na użytkowanie

ul. Radzikowskiego 100 J-K

Ostatnie wolne lokale i miejsca postojowe.

ul. Oboźna 11 B

Inwestycja w trakcie realizacji

Nieruchomość objęta jest księgami wieczystymi (do wglądu w biurze), wraz z rozpoczętą inwestycją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami postojowymi i lokalami niemieszkalnymi w przyziemiu z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji wraz z instalacjami wod.-kan.,c.o. i elektryczną.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez służebności drogowe. Położona jest w centrum Krakowa, w dzielnicy Krowodrza, w pobliżu ul. Wrocławskiej. Odległość od Rynku Głównego wynosi 2 km. Otoczenie bezpośrednie stanowi nowa zabudowa wielorodzinna.
Dojazd bezpośredni dobry, utwardzony płytami betonowymi i kostką brukową.
Dostępność do zaopatrzenia, usług, obiektów użyteczności publicznej i komunikacji , bardzo dobra.

Uzbrojenie terenu w bezpośrednim zasięgu – sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Dla budynku została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz Prawomocne Pozwolenie na budowę nr 1270/2016 z dnia 08-06-2016 r. znak AU-01-1.6740.1.2349.2013.MTK.KBU zmienione Decyzją z dnia 24-03-2017 r. w zakresie: pomniejszenia kubatury, zmiany architektury, konstrukcji instalacji wewnętrznych.
Powstający budynek wielorodzinny jest czteropiętrowy z 18 lokalami mieszkalnymi oraz miejscami postojowymi i lokalami niemieszkalnymi w parterze budynku.

Łącznie powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 812 m2.

ul. Radzikowskiego

Ostatnie wolne lokale i miejsca postojowe.

Inwestycja zrealizowana w 2016 r. W budynkach ul. Radzikowskiego 100j-k do dyspozycji Państwa oddaliśmy mieszkania od 27 m2- 140 m2

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

ul. Kazimierza Wielkiego

 

Budynek mieszkalno-usługowy, oddany do użytkowania
w 2012 r., wykonany w technologii tradycyjnej, położony w centrum miasta, komfortowe warunki mieszkaniowe uzupełnia garaż podziemny z windą samochodową.

RELLoM Jerzy Möller

Jerzy Möller prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej od 1998 r. polegającą na inwestycjach w zakresie budownictwa mieszkaniowego, zajmującą się organizacją i prowadzeniem budowy oraz sprzedażą mieszkań hipotecznych odbiorcom indywidualnym oraz lokali usługowo-handlowych.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: nr 29695/98 z dnia 3-08-1998 r.

Jako inwestor zastępczy zrealizował następujące budynki mieszkalne:

Śródmieście – inwestycja została zrealizowana w 1997 r., w tym: 71 mieszkań, 4 lokale usługowe, 32 garaże.
Krowodrza – inwestycja została zrealizowana w 1999 r., powierzchnia użytkowa 5065,725 m2 (mieszkania, garaże, lokale usługowe, piwnice).
Dębniki – inwestycja została zrealizowana w 2003 r., powierzchnia użytkowa 9099,68 m2 (mieszkania, garaże).
Krowodrza – inwestycja została zrealizowana w 2002 r., powierzchnia użytkowa 4681,03 m2 (mieszkania garaże, lokale usługowe).
Krowodrza – inwestycja została zrealizowana w 2005 r. powierzchnia użytkowa 2545,29 m2 (mieszkania garaże, lokale usługowe).
Krowodrza – inwestycja została zrealizowana w 2006 r. powierzchnia użytkowa 6984,70 m2 (mieszkania garaże, lokale usługowe).
Krowodrza – inwestycja została zrealizowana w 2008 r. powierzchnia użytkowa mieszkań 11 541.09 m2.

W ramach prowadzonej działalności zrealizował następujące budynki mieszkalne:

Rozdroże 17 c – inwestycja została zrealizowana w 2003 r., powierzchnia użytkowa 9099,68 m2 (mieszkania, garaże).
Kazimierza Wielkiego 47 – inwestycja została zrealizowana w 2012 r., powierzchnia użytkowa 3708 m2 (mieszkania, garaże).
Radzikowskiego 100 J-K – inwestycja została zrealizowana w 2016 r. powierzchnia użytkowa 5008.05 m2, 106 miejsc postojowych.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych

4 + 10 =

Administratorem danych osobowych jest RELLOM Jerzy Moller 31-302 Kraków ul. Wybickiego 32/85. Szczegółowe informacje.

I

Sprzedaż

+48 790 465 002

biuro@rellom.pl

I

Dane rejestrowe firmy

ul. Wybickiego 32/85 31-315 Kraków

p

NIP: 6762060044

p

REGON: 351485296

© RELLoM Biuro Inwestycji Budowlanych | Created with ♥ by WebTemplar.com